Ombygning eller renovering af lejligheden, opsætning af ny altan/terrassedør o.lign.

Når man bor i en etageejendom er der både mange regler og mange praktiske forhold at tage hensyn til, hvis man gerne vil ændre på lejligheden.
Byggeriet St. Taffelbay er i Gentofte Kommunes atlas over bevaringsværdige ejendomme klassificeret med bevaringsværdi 4 (”mellem” bevaringsværdi). Det medfører, at du skal have tilladelse fra Gentofte Kommune til at lave udvendige ændringer.
Se mere på kommunens hjemmeside under Bolig og by, Byggeri og byplanlægning, Bevaringsværdige bygninger.

Hvordan gør man, hvis man vil bygge sin lejlighed om eller lave større ændringer?

I vedtægt og husorden kan du læse de overordnede regler for ændringer af lejlighederne.
Betyrelsen og ejendomsadministrationen har i fællesskab skrevet vejledningen nedenfor om, hvordan man skal forholde sig. Er du i tvivl, så kontakt administrationen - spørg hellere for meget end for lidt!

Hvor er grænserne mellem ejendommens og lejlighedens installationer?

Hvis der er skader på vandrør o.lign. kan man være i tvivl om, hvilke rør der er ejendommens ansvar og hvad der er beboernes. Find svaret på tegningen nedenfor:

Hvordan gør man, hvis man vil skifte sin altan/terrassedør ud?

Ejere, der vil have en ny dør til altanen/terrassen, skal selv stå for udskiftningen.
Som nævnt øverst er St. Taffelbay registreret som bevaringsværdig i klasse 4 i Gentofte kommunes “Atlas over bygninger og bymiljøer 2004”. Det betyder, at der ikke må ændres i bygningernes ydre udseende uden tilladelse fra Gentofte Kommune. Der står også i foreningens vedtægt (§4), at det ikke er tilladt at ”foretage ændringer af ejendommens ydre, facader og gavlpartier, tagflader, vinduer, vinduespartier og udvendige døre”.
Bestyrelsen har i marts 2021 i samarbejde med KPK Døre og Vinduer A/S fået udviklet en terrassedør, som i så høj grad som muligt ser ud som de oprindelige døre, men som anvender 3-lags energiglas.

Kommunen vil ikke give en principgodkendelse til altandøre i foreningen. Den enkelte ejer, der ønsker en sådan dør, skal derfor søge om godkendelse hos kommunen.
Ejerne kan som hjælp rette sig efter de specifikationer, der fremgår af vedlagte tilbud 6161238 af 31. marts 2021 fra KPK Døre og Vinduer A/S.

Det står ejerne frit, hvilken tømrer man vil anvende til arbejdet, og hvilket vinduesfirma, man entrerer med, så længe døren er i overensstemmelse med den udformning og de specifikationer, der fremgår af det vedlagte tilbud 6161238 af 31. marts 2021 fra KPK Døre og Vinduer A/S.
Alle mål skal overholdes. Bemærk især, at målet på 2040.0 mm for "overkant karm til midt post" skal respekteres, således at det øverste vindue er ens på alle døre (undtagen dem nævnt særskilt nedenfor).
Hulmål, gående dør og for enkeltdøre hængselside skal naturligvis specificeres individuelt ved bestilling.
Bemærk, at altandøre på 3. sal oprindeligt er udført uden en lille ”tværgående” rude øverst og derfor fortsat ikke skal have en ekstra rude foroven. Dette gælder dog ikke de sydvendte ”indeliggende” 3.-sale (hvor hele altanen ligger inde under taget).

Hvis man vil anvende et andet fabrikat af dør end KPK, skal man sende tegning og specifikationer til godkendelse hos bestyrelsen (via CEJ Ejendomsadministration).