Vedtægt og husorden for Ejerforeningen St. Taffelbay I

Vedtægt

Vedtægten for Ejerforeningen St. Taffelbay I blev besluttet på generalforsamlingen den 23. januar 2012. Her kan den ses på dansk og i en engelsk oversættelse. Den engelske version er ikke juridisk gældende.

Husorden

Husorden blev besluttet på generalforsamlingen den 5. september 2012 og senest revideret i 2021. Herunder ligger den i en dansk og en engelsk udgave.

Udskiftning af altan/terrassedør (jf. vedtægtens § 4)

Ejere, der vil have en ny dør til altanen/terrassen, skal selv stå for udskiftningen.
St. Taffelbay er registreret som bevaringsværdig i klasse 4 i Gentofte kommunes “Atlas over bygninger og bymiljøer 2004”. Det betyder, at der ikke må ændres i bygningernes ydre udseende uden tilladelse fra Gentofte Kommune. Derfor står der også i foreningens vedtægt (§4), at det ikke er tilladt at ”foretage ændringer af ejendommens ydre, facader og gavlpartier, tagflader, vinduer, vinduespartier og udvendige døre”.
Bestyrelsen har i marts 2021 i samarbejde med KPK Døre og Vinduer A/S fået udviklet en terrassedør, som i så høj grad som muligt ser ud som de oprindelige døre, men som anvender 3-lags energiglas.
Kommunen vil ikke give en principgodkendelse til altandøre i foreningen.
Den enkelte ejer, der ønsker en sådan dør, skal derfor søge om godkendelse hos kommunen. Ejerne kan som hjælp rette sig efter de specifikationer, der fremgår af vedlagte tilbud 6161238 af 31. marts 2021 fra KPK Døre og Vinduer A/S.
Det står ejerne frit, hvilken tømrer man vil anvende til arbejdet, og hvilket vinduesfirma, man entrerer med, så længe døren er i overensstemmelse med den udformning og de specifikationer, der fremgår af det vedlagte tilbud 6161238 af 31. marts 2021 fra KPK Døre og Vinduer A/S.
Hulmål, gående dør og for enkeltdøre hængselside skal naturligvis specificeres individuelt ved bestilling. Ligeledes skal det bemærkes, at altandøre på 3. sal oprindeligt er udført uden en lille ”tværgående” rude øverst og derfor fortsat ikke skal have en ekstra rude foroven. Dette gælder dog ikke de sydvendte ”indeliggende” 3.-sale (hvor hele altanen ligger inde under taget).
Hvis man anvender ejendommens anbefalede tømrerfirma til arbejdet (tømrerfirmaet S. M. Bang ApS), ved firmaet, hvilke specifikationer der skal opfyldes.
Hvis man vil anvende et andet fabrikat af dør end KPK, skal man sende tegning og specifikationer til godkendelse hos bestyrelsen (via CEJ Ejendomsadministration).