Kontakt

Foreningens administrator er CEJ Ejendomsadministration, der tager sig af alt om den daglige drift.
Beboerne kan kontakte CEJ ved spørgsmål om ejendommens forhold.

Ejendomsadministrator Lone Resøe Hansen er vores faste kontaktperson. Hun kan kontaktes på direkte telefonnummer 33 70 77 89 / direkte e-mail eller på CEJ's hovednummer 33338282 / mail .

Åbningstiden er mandag til torsdag kl. 9 - 16 og fredag kl. 9-15.


Hvis man ønsker at henvende sig til bestyrelsen, bedes man ringe eller skrive til administrationen, der sørger for kontakten til bestyrelsen. Bestyrelsen behandler normalt henvendelser på næste bestyrelsesmøde, medmindre det drejer sig om hastesager. Bestyrelsen holder typisk møde hver måned.

Bestyrelsens navne fremgår af opslag i opgangene og kan i øvrigt ses i det seneste generalforsamlingsreferat, der ligger på beboer-login-siden