Affaldsordning for St. Taffelbay I

Alle borgere i Gentofte Kommune har pligt til at sortere deres affald, så det kan genanvendes.
Fra 2023 skal beboere i lejligheder sortere disse affaldstyper: madaffald, papir, glas, plast, metal, pap, tekstiler, farligt affald, elektronik, haveaffald og restaffald.

Hvilket affald kan vi aflevere hvor?

I St. Taffelbay har vi tre små affaldsstationer og en større affaldsgård. De tre små affaldsstationer ligger ved Vingårds Alle 55, ved Vingårds Alle 75 og mellem Phistersvej 9 og 11. Her kan man aflevere madaffald, plast, pap og metal. Desuden kan man hente nye grønne affaldsposer til madaffald.
Madaffald må kun samles sammen i de særlige grønne affaldsposer til madaffald. Alle boliger har modtaget en grøn spand til at have den grønne pose i.
I svinget på Vingårds Alle står der offentlige papircontainere, og på hjørnet af Phistersvej og Strandvejen er der papir- og glascontainere samt en beholder til batterier.
I foreningens store affaldsgård kan vi aflevere endnu flere affaldstyper, så alt det mest almindelige kan vi komme af med ”lige rundt om hjørnet”.
Endelig er der nogle typer særligt affald, vi selv skal bringe til kommunens genbrugsstation.

Affaldsgården på Phistersvej 19

På Phistersvej 19, bag et sort plankeværk, har foreningen en affaldsgård. Indgangen for beboere er gennem den lille indgangsdør midtpå (se skilt).
Her kan vi aflevere alle de affaldstyper, vi skal sortere, bortset fra restaffald.

 • Madaffald
Vi har alle fået leveret en grøn plasticspand og dertil hørende poser til madaffald. De kan bruges til alle madrester, kaffegrums og -filtre og afskårne blomster.
Servietter og bionedbrydelig plast er restaffald, lige som kattegrus o.lign.
Flere poser kan hentes i de små grønne beholdere.

 • Papir
Her kan vi aflevere rent og tørt papir (også reklamer og ugeblade), men ikke f.eks. havregrynsposer eller gavepapir.

 • Glas
Glasbeholderen er til flasker, syltetøjsglas og almindelige drikkeglas. Krystalglas skal i miljøboksen.
Medicinglas afleveres på apoteket eller på genbrugsstationen.

 • Plast
Plastbeholderne er til både blød og hård plast. Mad- og drikkekartoner hører også til her.

 • Metal
Al slags metal fra tømte konservesdåser til sølvpapir og mindre gryder og pander.
Poser fra chips, kaffe og frostvarer kan være af blandede materialer. De kan ikke genanvendes som hverken metal eller plast, medmindre det står på posen. Ellers skal de til restaffald.

 • Pap
PBeholderen er til rent, tørt og fladt pap. Papkasser skal klappes ud eller trampes flade.
N.B: Pizzabakker kan ikke genanvendes som pap.
Man kan enten skære/klippe dem i stykker eller gøre dem våde og mase dem sammen. Derefter skal man komme dem i en affaldspose, der smides i skakten til restaffald.
Gavepapir og plastbelagt pap er restaffald.

 • Småt elektronik
Her afleveres f.eks. computere, ure og røgalarmer og andet med elektronik i.

 • "Miljøbokse" til farligt affald
Miljøboksen kendes på, at den er rød. Den har børnesikre håndtag og skal åbnes på siden. Miljøboksen er til batterier, malingrester og kosmetik, men også til elpærer, porcelæn og keramik. Spraydåser skal i denne boks.
Medicinaffald og -emballage skal afleveres på apoteket eller på kommunens genbrugsstation, og det samme gælder lysstofrør.

 • Tekstiler
Beholderen er ikke til tøj til genbrug, men til udtjent tøj, sengetøj og gardiner. Ingen sko, lædertøj eller tøj, der er forurenet med kemikalier.

Container til affald, der er egnet til forbrænding

Til højre i affaldsgården står en stor grøn affaldscontainer med låger, til brændbart affald:

 • småt brændbart affald (som f.eks. en kasseret måtte eller udtrådte sko, der ikke kan genbruges) og
 • større brændbart affald, som kan være i containeren, og som man gerne vil af med inden næste storskraldsafhentning.
N.B. læg ikke potteplanter, metal, elektronik eller bygningsaffald i containeren - foreningen skal betale for at få affaldet sorteret!

Bag et hegn til venstre står kommunens sorte affaldsbeholdere til dagrenovation. De er ikke til brug for beboerne.

Restaffald

Affaldsskaktene i opgangen skal nu kun bruges til "restaffald", dvs. det, der ikke kan afleveres til sortering.
Affaldet skal kommes i en affaldspose og lægges i affaldsskakten.
Affaldsskakten har ikke nogen særlig bred åbning. Man kan købe affaldsposer, der er beregnet til skakte (f.eks. typen ”lange poser" til bl.a. pedalspande, som man kan binde knude på, og som ikke er bredere end skakten).
Luk altid affaldsposen med en knude eller en anden solid lukning!
Din affaldspose lander i en affaldssæk i bunden af skakten - derfor er det så vigtigt at lukke poserne solidt, så vådt affald eller skarpe kanter ikke ødelægger affaldssækken.

Viceværten bærer sækkene op fra kælderen 4 gange om ugen og samler dem i mindre affaldsbeholdere i affaldsgården, indtil de bliver afhentet af kommunens renovationsselskab.

Storskrald

Gentofte Kommune henter storskrald ca. 1 gang om måneden – altid en mandag fra kl. 7. Afhentningsdagene kan ses på opslag i opgangene og på kommunens hjemmeside.
Vi må stille affald ud søndagen før afhentningsdagen

 • på fortovet foran affaldsgården på Phistersvej 19 (se skilt på plankeværket) eller
 • på fortovet ved stien ved Vingårds Alle 55 (se skilt på skiltestanderen).

Sæt affaldet på bagkanten af fortovet op mod plankeværket / skiltet, og følg reglerne for, hvad man må aflevere som storskrald (se vejledning på kommunens hjemmeside om storskrald).
Mindre dele skal stilles ud i klare plastposer.

Disse ting er ikke storskrald, så dem må man ikke stille ud på fortovet, men skal aflevere dem på Gentofte Kommunens genbrugsstation på Ørnegårdsvej 15.
Toiletkummer, håndvaske, byggematerialer, spejle, lysstofrør – og blomsterkrukker af porcelæn eller keramik, der er for store til den røde miljøboks.

Mere om affaldssortering

På kommunens hjemmeside findes siden affald fra etageejendomme - her er der gode forklaringer om, hvordan vi skal sortere.
På denne side kan man også komme videre til en affalds-abc, hvor man kan få at vide, hvordan man sorterer specifikke typer af affald.
Endelig er der henvist til en "Sorteringsvejledning som PDF", som alle kan downloade og skrive ud (husk så en gang imellem at se efter, om den skulle være blevet fornyet...)