This site is in Danish only. Click here for Google translation.

Velkommen til Ejerforeningen St. Taffelbay IAlle med interesse for vores ejendom kan se en række informationer om både ejendommen og foreningen her på hjemmesiden.

Hjemmesiden er oprettet med det formål, at beboerne let kan finde håndværkerlister, vedtægten for foreningen, husorden, vejledninger o.lign. Desuden har beboerne (med login) adgang til regnskaber og referater fra generalforsamlinger de seneste år.

Bestyrelsen vedligeholder hjemmesiden. Hvis du savner noget på siden, kan du henvende dig til bestyrelsen. Man kommer som altid i kontakt med bestyrelsen ved at henvende sig til vores administration, CEJ.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Welcome to E/F St. Taffelbay IEveryone with interest in our property can view information about the property and our association on this web site.

The purpose of the web site is primarily to make it easy for the residents to find workmen, rules for the owners' association, house rules, guidance etc. Additionally residents (with a password) have access to the minutes of the most recent annual general meetings.

The board maintains the web site. If you miss any information on the web site, then please contact the board through our administrator, CEJ.

Except for this text, the site is in Danish only. Click here for Google translation.

Sincerely
The board of E/F St. Taffelbay I